Algemene Voorwaarden

NOMA Art

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, NOMA Art handelend onder de vennootschap 856941116 (met KvK-nummer: 67345743), met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@noma-art.com of per post: NOMA Art / Geesterweg 1a, 1921 NV te Akersloot. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 Artikel 1

Offertes Alle door ons versterkte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders en per fax, telefoon of per e-mail opgegeven zijn vrijblijvend. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 14 dagen na offertedatum. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze cliënten in rekening brengen. Proefafdrukken worden in rekening gebracht.

 

Artikel 2

Registratie U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 

Artikel 3

Betalingen De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met : iDEAL / Creditcard / PayPal / Bancontact / Mister Cash / SOFORT Banking / KBC/CBC Betaalknop / Belfius Direct Net. De verzendkosten komen voor uw rekening.

 

Artikel 4

Leveringen Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Zendingen zijn inclusief bezorging, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Extra kosten voor spoedzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn niet bindend. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 

Artikel 5

Retour U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier en een e-mail te sturen naar info@noma-art.com. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 na ontvangst van het geretourneerde artikel dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Artikelen die gedragen zijn, kunnen niet retour worden gezonden. Wij zouden graag een email willen ontvangen met de rede waarom het artikel wordt geretourneerd.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. Noma-Art is niet aansprakelijk voor het gebruikte beeldmateriaal dat voor de klant zelf wordt aangeschaft of gedownload wordt van stocksites. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de beelden en moet indien nodig zelf voor de juiste licenties te zorgen en betalen. Noma-Art download de bestanden voor het produceren van de producten. Wij verlenen de klanten niet het gebruik van de beeldrechten. De klant moet deze bestanden zelf aanschaffen voor gebruik hiervan.

 

Artikel 7

Annulering Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden terzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliënt deze hogere schade verschuldigd zijn. Dit geld als de opdracht gedeelte of in zijn geheel uitgevoerd is. Of dat er al werkzaamheden of materialen besteld zijn voor het uitvoeren van een specifieke opdracht.

 

Artikel 8

Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 9

Klachtenregeling Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@noma-art.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf na ontvangst van het geretourneerde artikel dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 10

Geschillenregeling Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.